Limburgs Film Fonds: hoe, wat, wanneer? Hoe werkt het Limburg Film Fonds in de periode 2018-2019?
Home Nieuws & Inspiratie

Limburgs Film Fonds: hoe, wat, wanneer?

Hoe werkt het Limburg Film Fonds in de periode 2018-2019?

Als eerste regio in Nederland heeft Limburg een eigen filmfonds. Jaarlijks is er tussen de vierhonderd- en vijfhonderdduizend euro te vergeven. Het fonds is een subsidieregeling binnen de afdeling Cultuur van de Provincie Limburg en zal in ieder geval tot en met 2019 dienst doen. In 2018 is de regeling ge-update. Wil je weten hoe en wat je kunt indienen en wanneer je dit moet doen? Lees dan snel verder.


13 januari 2017

In de basis

Het Limburgs Film Fonds is een subsidieregeling binnen de afdeling Cultuur van de Provincie Limburg. De Provincie vindt het belangrijk de ontwikkeling van de regionale filmsector te ondersteunen en stimuleren en heeft in ieder geval tot en met 2019 budget vrijgemaakt om dit te faciliteren. Hierbij is aandacht voor ondersteuning van de prille basis tot excellent talent.

De ambities voor de provincie liggen in deze periode met name op het aanjagen van de Limburgse filmsector met aandacht voor netwerkontwikkeling (door samenwerking) en talentontwikkeling. Met deze subsidiemogelijkheden voor filmproducties wordt hierin een belangrijke (eerste) stap gezet. Ook dient het fonds een economische impact te genereren en de provincie te promoten. Het doel van het fonds is aldus drieledig:

  1. economisch: het stimuleren van de werkgelegenheid
  2. cultureel: talentontwikkeling stimuleren en artistieke kwaliteit bevorderen
  3. branding: Limburg als provincie promoten d.m.v. audiovisuele producties

  De regeling

  De regeling is opgesplits in drie categorieën. Enerzijds is er een regeling voor lange speelfilmproducties met (inter)nationale bisocoopuitbreng (bijlage 1 uit de nadere subsidieregels), anderzijds is er specifiek aandacht voor Limburgse talentontwikkeling met de mogelijke ondersteuning van korte en lange films door in Limburg gevestigde makers of films van makers buiten de regio maar met een grote inbreng vanuit de provincie (bijlage 2 uit de nadere subsidieregels).

  Voor producties in bijlage 1 geldt dat er jaarlijks een bedrag van €100.000 beschikbaar is deze te ondersteunen. Hierin kan een aanvrager maximaal 50% van zijn (subsidiabele) kosten aanvragen, tot een maximum van €100.000. Aanvragers kunnen zowel uit de eigen regio als daarbuiten komen, maar er zijn extra punten te verdienen door veel samen te werken met Limburgse makers en/of stagiaires en organisaties.

  Voor producties in bijlage 2 geldt dat er jaarlijks een bedrag van +- €300.000 beschikbaar is. Bijlage 2 is opgesplitst in zgn. ‘Limburgs Kort’ en ‘Limburgs Lang’. Voor korte producties (tot 30 minuten) kan een aanvrager maximaal 75% van de kosten aanvragen, met een maximum van €20.000. Voor lange producties (vanaf 20 minuten) kan men maximaal 50% van de kosten aanvragen tot een maximum van €50.000. Ook binnen deze regeling kan worden aangevraagd voor filmplannen van makers buiten de regio, al dient de aanvraag zelf ingediend te worden door een Limburgse producent en ligt er een sterke nadruk op talentontwikkeling van Limburgse cast- en crewmembers.

  Voorwaarden en indienen

  In de nadere subsidieregels (incl. bijlagen) staan alle specifieke eisen, toelichtingen op begrippen en criteria opgesomd, maar enkele zaken die belangrijk zijn zijn onder meer oorspronkelijkheid, talentontwikkeling (samenwerking met Limburgse makers, stagiaires of organisaties), financiële haalbaarheid en distributie en Limburgse draaidagen.

  In vergelijking met de regeling die in de eerste twee jaren van het fonds actief was (2016 en 2017) is er minder nadruk komen te liggen op het Limburg-gehalte van een productie. Wel zijn er nog steeds extra punten te verdienen door het gebruik van Limburgse cast, crew, faciliteiten of locaties.

  Indienen kan jaarlijks tussen augustus en oktober en gebeurt volgens tendersystematiek. Dit betekent dat de plannen na sluiting van de indientermijn gerangschikt worden op basis van het aantal behaalde punten die te verdienen zijn door te voldoen aan specifieke criteria zoals opgesomd in bijlage 1 en 2.

  De eerste selectie zal plaatsvinden op basis van artistieke kwaliteit aan de hand van toetsing door de Provinciale Adviescommissie Film (PAF). Na deze selectie volgt ambtelijke toetsing op basis van de Limburg criteria Vervolgens gaan deze adviezen naar de Gedeputeerde Staten, die een definitieve beslissing dienen te nemen.

  Het aanvraagformulier en de nadere subsidieregels (incl. bijlagen) zijn te downloaden via de site van de provincie.

  Klaar om je aanvraag voor te bereiden of in te dienen?

  Ga direct naar de site van het Limburg Film Fonds.

  0 Reacties

  Reageren is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd met een CineSud Account. Log in of maak gratis een account aan.