Audiovisuele sector ontwikkelt corona-protocol Er wordt hard gewerkt aan een corona-protocol.
Home Nieuws & Inspiratie

Audiovisuele sector ontwikkelt corona-protocol

Er wordt hard gewerkt aan een corona-protocol.

De Nederlandse audiovisuele sector ontwikkelt een generiek corona-protocol, zo melden overkoepelende instanties NCP, NAPA en DAFF. Een dergelijk protocol geldt inmiddels als voorwaarde om op termijn weer in bedrijf te kunnen.


24 april 2020

Zwaar getroffen

De Nederlandse audiovisuele sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Producties zijn stilgelegd en opnames zijn geannuleerd of uitgesteld. De persconferentie van minister-president Rutte op 21 april jl. bood geen duidelijkheid over het moment waarop opnames weer kunnen beginnen. Bedrijven en zelfstandig ondernemers die actief zijn in de Nederlandse audiovisuele industrie verkeren daardoor in grote onzekerheid. Voor de sector is het dan ook van groot belang dat zodra dit mogelijk is de werkzaamheden veilig en verantwoord hervat kunnen worden.

Verschillende beroepsgroepen en -verenigingen, gecoördineerd door de Dutch Academy For Film (DAFF), hebben al praktische oplossingen aangedragen om te voldoen aan de eisen van de anderhalvemeter-samenleving. Producentenverenigingen NCP en NAPA faciliteren nu de stappen die nodig zijn om met deze inbreng tot een generiek Corona-protocol te komen voor de brede audiovisuele sector.

Richtlijnen

Het protocol zal richtlijnen bevatten voor werksituaties op de werkvloer en de set, met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en gedragsregels voor iedereen die betrokkenen is bij een audiovisuele productie. Dit generieke protocol kan vervolgens uitgewerkt worden voor de verschillende disciplines en producties. Daarnaast is het de bedoeling dat op basis van het protocol werkbare en realistische afspraken gemaakt kunnen worden die houdbaar zijn in juridisch opzicht (privacy en aansprakelijkheid), die toezien op risicodekking (verantwoorde en betaalbare verzekeringen) en op de wijze waarop de verschillende contractpartijen hun verantwoordelijkheid nemen voor producties, bijvoorbeeld met betrekking tot planning en (meer)kosten.

Het protocol wordt in opdracht van NCP en NAPA uitgewerkt door een werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp (onafhankelijk consultant, directeur/bestuurder a.i. Nederlands Film Festival) en afgestemd met de DAFF en beroepsverenigingen en belanghebbende partijen zoals omroepen en verzekeraars.

Corona en de Limburgse filmindustrie

Ook voor de Limburgse audiovisuele industrie zijn de gevolgen van het virus zicht- en voelbaar. De Limburg Film Office inventariseert deze gevolgen en staat in contact met landelijke overkoepelende instanties. De Limburg Film Office vraagt Limburgse makers haar ervaringen, uitdagingen en vragen te delen, zodat er zoveel maatwerk als mogelijk kan worden aangeboden bij eventuele maatregelen en protocollen. Je kunt contact opnemen met de Limburg Film Office via deze link

0 Reacties

Reageren is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd met een CineSud Account. Log in of maak gratis een account aan.