Writers Rooms

Ontwikkel je script of documentaireplan door in onze Writers Room Fictie & Documentaire.

Veel (nieuwe) filmmakers nemen te weinig tijd voor het grondig doorontwikkelen van hun filmplan, zowel artistiek als zakelijk. Met de introductie van de Writers Rooms voor Fictie & Documentaire biedt CineSud sinds 2017 makers tools aan hierin stappen te zetten.

Writers Rooms Fictie & Documentaire

Elk jaar organiseert CineSud diverse Writers Rooms. Maximaal zes deelnemers krijgen de kans om in een intensieve groepscoaching onder leiding van een industry professional hun script en projectplan voor een korte productie (fictie of documentaire) inhoudelijk naar een hoger niveau te brengen. Samen worden knelpunten en uitdagingen besproken en gezocht naar oplossingen. 

Normaliter worden er separate Writers Rooms georganiseerd voor fictie- en documentaire-plannen. Door te ontwikkelen in groepsverband, leren de deelnemers van elkaar en elkaars uitdagingen en leren ze ook analytisch en doelgericht te werk te gaan. Indien in deze fase reeds voorhanden en indien gewenst, krijgt men ook beknopt feedback op de begroting en het dekkingsplan en andere zakelijke aspecten in het plan. 

In de periode daarna komen de makers nog tweemaal samen en bespreken ze samen en met de coach de voortgang. Na dit traject zijn de filmplannen verder doorontwikkeld en de kansen voor succesvolle aanvragen bij fondsen vergroot.

Enkele projecten die de afgelopen jaren de Writers Rooms hebben doorlopen en nadien tot realisatie zijn gekomen zijn onder meer Funkele (Nicole Jachmann), Wild (Jan Verdijk), Mikey & Davey (Laurens Lenssen), Oranjekoek (Eza Doortmont), Indisch Zwijgen (Juliette Dominicus, Sven Peetoom). 

Hoe ziet dit er concreet uit?

Elk jaar organiseert CineSud minimaal één Writers Room Fictie- en één Writers Room Documentaire-traject. Per Writers Room worden maximaal zes deelnemers geselecteerd, die in een periode van twee maanden driemaal samenkomen om aan hun eigen en elkaars plannen te werken. CineSud vindt het belangrijk dit in groepsverband te doen, zodat (nieuwe) makers leren analytisch te werk te gaan en elkaar van feedback te voorzien. Een industry professional fungeert als coach en mentor van de groep. 

Een van de belangrijkste aspecten is om makers meer zelfbewustzijn bij te brengen. Alleen op die manier kun je je volledige potentieel benutten. Ben Verbong

Voorwaarden en indienen

De Writers Room Fictie vindt doorgaans in het voorjaar plaats, de Writers Room Documentaire in het najaar. Het komt geregeld voor dat er extra edities worden georganiseerd. Hou onze Programma-pagina in de gaten voor aankomende deadlines. 

Je idee insturen voor de aankomende editie?

Hou onze Programma-pagina in de gaten voor de deadline.

Breng me naar Programma.

Neem contact met ons op.

Heb je vragen over de Writers Rooms Fictie & Documentaire? Stuur ons dan een bericht via onderstaand contactformulier.