Selectie Writers Room Documentaire najaar 2022 bekend

Vier filmmakers werken aan hun documentaireplan tijdens uniek ontwikkeltraject.

Sinds 2017 organiseert CineSud jaarlijks een Writers Room | Documentaire voor filmmakers die hun documentaireplan verder door willen ontwikkelen. Sinds 2019 wordt dit traject tweemaal per jaar aangeboden; eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Uit de inzendingen zijn voor deze 2022-najaarseditie van de Writers Room | Documentaire vier makers geselecteerd.

Ontwikkeltraject

Onder leiding van documentairemaker Nathalie Crum gaan zij aan de slag met hun eigen documentaireplan. De geselecteerde deelnemers krijgen de kans om in een intensieve groepscoaching onder leiding van industry professional Nathalie Crum hun documentaireplan inhoudelijk naar een hoger niveau te brengen. Samen worden knelpunten en uitdagingen besproken en er wordt gezocht naar oplossingen.

Door dit in groepsverband te doen, leren de deelnemers van elkaar en elkaars uitdagingen en leren ze ook analytisch en doelgericht te werk te gaan. Indien de deelnemers al hebben gedacht aan een begroting, krijgt men ook daar feedback op. In de periode daarna komen de makers nog een keer samen en bespreken ze met elkaar en met de coach de voortgang. Na dit traject zijn de filmplannen verder doorontwikkeld en zo worden de kansen voor succesvolle aanvragen bij fondsen vergroot.

Deze najaarseditie van de Writers Room | Documentaire wordt georganiseerd i.s.m. Playgrounds/NEXT.

Geselecteerde makers

De geselecteerde makers en hun filmplannen zijn:

  • Julia Roeselers, Schennis van de eerbaarheid
  • Janna Stolp, Stille Buiken
  • Karen Ebert, Nachtvlinders
  • Rosie Zopfi, Druk op de Ketel