Vacatures Werken bij CineSud?
Home Over CineSud

Vacatures

Werken bij CineSud?

CineSud is de filmhub voor talent en industry professionals in het hart van Nederland, België en Duitsland. Binnen de hub ontmoeten nieuwe filmmakers en professionals elkaar, werken ze samen en worden er activiteiten georganiseerd om hun kwaliteiten en skills te vergroten. CineSud organiseert industry events, filmlabs, festivals en meer. Ook (co-)initieert de stichting jaarlijks tussen de 5 en 10 korte films. CineSud maakt meer mogelijk: niet alleen door allerlei trainings- en netwerkmogelijkheden, maar ook door productiegelden te werven en initiëren voor filmmakers. Sinds haar oprichting in 2011 heeft CineSud een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van talentontwikkeling in Nederland en daarbuiten.

Vacatures

Je vindt onze huidige vacatures hieronder. De deadline vind je in de vacature-tekst. Ben je geïnteresseerd? Vul dan het contactformulier onder aan de pagina in en vertel ons waarom we niet om jou heen kunnen!

We zijn op zoek naar ...

- bestuursvacature: penningmeester
Deadline: 30-01-2020.
Reageren via onderstaand formulier of via [email protected]

Vacatures

Bestuursvacature: penningmeester

Penningmeester

Het bestuur van Stichting CineSud bestaat momenteel uit 5 leden. De functie penningmeester is op korte termijn vacant.

Het bestuur wenst deze functie tijdig in te vullen en nodigt hiertoe geïnteresseerden uit zich uiterlijk 30 januari 2020 aan te melden via mail [email protected] onder bijvoeging van een Motivatie en Curriculum Vitae. Vervolgens zullen eind januari - begin februari kennismakingsgesprekken plaatsvinden.

Over Stichting CineSud

CineSud is de filmhub voor talent en industry professionals in het hart van Nederland, België en Duitsland. Binnen de hub ontmoeten nieuwe filmmakers en professionals elkaar, werken ze samen en worden er activiteiten georganiseerd om hun kwaliteiten en skills te vergroten. CineSud organiseert industry events, filmlabs, festivals en meer. Ook (co-)produceert de stichting jaarlijks tussen de 5 en 10 korte films. CineSud maakt meer mogelijk: niet alleen door allerlei training- en netwerkmogelijkheden, maar ook door productiegelden te werven en initiëren voor filmmakers. Sinds haar oprichting in 2011 heeft CineSud een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van talentontwikkeling in Nederland en daarbuiten. Zie voor verdere informatie: www.cinesud.nl/over-cinesud.

CineSud is een stichting met de Culturele ANBI-status.

Organisatie en toezicht

Het stichtingsbestuur van CineSud draagt bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, en heeft de voorbereiding en vervolgens de uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan de directeur.

Het bestuur komt 4-6 keer per jaar bijeen. Het is eindverantwoordelijk voor het gevoerde artistieke en zakelijke beleid, de financiering, jaarplan, begroting, jaarrekening en andere voorkomende zaken.

Het bestuur telt (statutair) een oneven aantal leden van minimaal 3 personen. Leden worden in principe benoemd voor een termijn van drie jaar. Deze termijn kan onbeperkt worden verlengd.

Gewenste samenstelling bestuur

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders, goede toezichthouders en adviseurs. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan zijn taken, en hanteert en onderschrijft daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur (GCC), Fair Practice Code en de Culturele Code Diversiteit.

Bestuursleden hebben affiniteit met film, creatieve media en cultuur. In de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (etnische) achtergrond.

Wenselijk is dat een meerderheid van de bestuursleden gevestigd is in Limburg en/of de Euregio Maas-Rijn. Op basis van beschikbaarheid en achtergrond worden specifieke (deel)portefeuilles verdeeld, zoals (opzetten van) een vriendenvereniging, adviseren over het artistieke beleid, etc.

Het bestuur hecht aan een breed scala van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten en kennis:

 • affiniteit en/of ervaring met (moderne) film, creatieve media en cultuur
 • juridische zaken
 • zakelijk en financieel management
 • bestuurlijk en politiek netwerk (Limburg, regionale en landelijke fondsen, etc.)
 • bekendheid met het Limburgse en landelijke film-, media- en cultuurcircuit
 • netwerk in het Limburgse (en mogelijk Euregionale) bedrijfsleven
 • kennis van marketing en publiciteit

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk bestuurslid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de collega bestuursleden en de directeur met raad en daad bij te staan en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor CineSud.

Profiel bestuurslid / penningmeester.

Algemeen profiel bestuurslid

Elk bestuurslid van CineSud

 • heeft affiniteit en/of ervaring met (hedendaagse) film, creatieve media en cultuur;
 • heeft affiniteit met de doelstelling van CineSud;
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • is in staat en bereid CineSud extern te vertegenwoordigen;
 • is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen;
 • kan als sparring partner functioneren voor de collega’s in het bestuur en de project manager.

Profiel penningmeester Cinesud

 • · Functie-eisen:

Naast bovenvermelde algemene eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 • heeft uitgebreide kennis van en inzicht in financiële processen;
 • heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties, eventueel met financieel beleid binnen de culturele sector; ervaring met aanvragen en verantwoorden van subsidietrajecten is een MUST;
 • weet de overige bestuurders te adviseren over de P&C cyclus en weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren.
 • Specifieke taken:
 • autoriseert binnen de bankomgeving de door de externe administrateur ingebrachte betalingen;
 • houdt namens het bestuur toezicht op de extern gevoerde financiële administratie en financiële verslaglegging en adviseert de overige bestuurders over de jaarrekening, begroting e.d.;
 • houdt namens het bestuur toezicht op de extern gevoerde projectadministratie en subsidieverantwoordingen naar de diverse financiers;
 • is tezamen met de externe administrateur/adviseur eerste aanspreekpunt bij het overleg met de accountant inzake de accountantsverklaring;
 • is betrokken bij het presenteren van de jaarrekening en het jaarplan (met begroting) aan het stichtingsbestuur;
 • overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van voorzitter en secretaris.

Bestuursleden van CineSud krijgen een jaarlijks vastgestelde onkostenvergoeding.

Vacature

Ben je geïnteresseerd in de openstaande vacature? Stuur ons dan voor de gestelde deadline een bericht via onderstaand formulier en voeg een motivatiebrief en CV toe. Ook bij vragen naar aanleiding van de vacature kun je via het formulier contact met ons opnemen.

"Wil jij ook het verschil maken voor filmtalent in het hart van Nederland, België en Duitsland?"

Guido Franken