Vacatures Werken bij CineSud?
Home Over CineSud

Vacatures

Werken bij CineSud?

CineSud is de filmhub voor talent en industry professionals in het hart van Nederland, België en Duitsland. Binnen de hub ontmoeten nieuwe filmmakers en professionals elkaar, werken ze samen en worden er activiteiten georganiseerd om hun kwaliteiten en skills te vergroten. CineSud organiseert industry events, filmlabs, festivals en meer. Ook (co-)initieert de stichting jaarlijks tussen de 5 en 10 korte films. CineSud maakt meer mogelijk: niet alleen door allerlei trainings- en netwerkmogelijkheden, maar ook door productiegelden te werven en initiëren voor filmmakers. Sinds haar oprichting in 2011 heeft CineSud een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van talentontwikkeling in Nederland en daarbuiten.

Vacatures

Je vindt onze huidige vacatures hieronder. De deadline vind je in de vacature-tekst. Ben je geïnteresseerd? Vul dan het contactformulier onder aan de pagina in en vertel ons waarom we niet om jou heen kunnen!

We zijn op zoek naar ...

- leden Raad van Toezicht 
Deadline: 30-07-2020.
Reageren via onderstaand formulier of via [email protected]

Vacatures

Raad van Toezicht-leden

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting CineSud bestaat momenteel uit 4 leden. Ter versterking hiervan zijn we op zoek naar 2 nieuwe leden.

De Raad van Toezicht wenst deze functies op korte termijn in te vullen en nodigt hiertoe geïnteresseerden uit zich uiterlijk 30 juli 2020 aan te melden via mail [email protected] of via het formulier onderaan deze pagina onder bijvoeging van een Motivatie en Curriculum Vitae. Vervolgens zullen in augustus kennismakingsgesprekken plaatsvinden.

Over Stichting CineSud

CineSud is de filmhub voor talent en industry professionals in het hart van Nederland, België en Duitsland. Binnen de hub ontmoeten nieuwe filmmakers en professionals elkaar, werken ze samen en worden er activiteiten georganiseerd om hun kwaliteiten en skills te vergroten. CineSud organiseert industry events, filmlabs, festivals en meer. Ook (co-)initieert de stichting jaarlijks tussen de 5 en 10 korte films.

CineSud maakt meer mogelijk: niet alleen door allerlei training- en netwerkmogelijkheden, maar ook door productiegelden te werven en initiëren voor filmmakers. Sinds haar oprichting in 2011 heeft CineSud Limburg op de kaart gezet als filmregio en bovendien een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van talentontwikkeling in Nederland en daarbuiten. Zie voor verdere informatie: www.cinesud.nl/over-cinesud.

CineSud is een stichting met de Culturele ANBI-status.

Organisatie en toezicht

Stichting CineSud kent een Raad van Toezicht-model. De stichting wordt geleid door een directeur/bestuurder, welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid. De directeur/bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van beleid en de algemene gang van zaken binnen CineSud.

De Raad van Toezicht telt (statutair) een oneven aantal leden van minimaal 3 personen. Leden worden in benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van verlenging voor maximaal één periode.

De Raad van Toezicht kom 4-6 maal per jaar bijeen.

Gewenste samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. De Raad van Toezicht geeft op verantwoorde wijze invulling aan zijn taken, en hanteert en onderschrijft daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur (GCC), Fair Practice Code en de Culturele Code Diversiteit.

Raad van Toezicht-leden hebben affiniteit met film, creatieve media en cultuur. In de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (etnische) achtergrond.

Wenselijk is dat een meerderheid van de bestuursleden gevestigd is in Limburg en/of de Euregio Maas-Rijn. Op basis van beschikbaarheid en achtergrond worden specifieke (deel)portefeuilles verdeeld, zoals (opzetten van) een vriendenvereniging, adviseren over het artistieke beleid, etc.

De Raad van Toezicht hecht belang aan een breed scala van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten en kennis:

 • affiniteit en/of ervaring met (moderne) film, creatieve media en cultuur
 • juridische zaken
 • zakelijk en financieel management
 • bestuurlijk en politiek netwerk (Limburg, regionale en landelijke fondsen, etc.)
 • bekendheid met het Limburgse en landelijke film-, media- en cultuurcircuit
 • netwerk in het Limburgse (en mogelijk Euregionale) bedrijfsleven
 • kennis van marketing en publiciteit

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk lid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de collega-leden en de directeur met raad en daad bij te staan en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor CineSud.

Algemeen Profiel lid Raad van Toezicht

Elk lid van de Raad van van CineSud

 • heeft affiniteit en/of ervaring met (hedendaagse) film, creatieve media en cultuur;
 • heeft affiniteit met de doelstelling van CineSud;
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • is in staat en bereid CineSud extern te vertegenwoordigen;
 • is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen;
 • kan als sparring partner functioneren voor de collega’s in de Raad en de directeur.

Leden van de Raad van Toezicht van CineSud krijgen een jaarlijks vastgestelde onkostenvergoeding.

Vacature

Ben je geïnteresseerd in de openstaande vacature? Stuur ons dan voor de gestelde deadline een bericht via onderstaand formulier en voeg een motivatiebrief en CV toe. Ook bij vragen naar aanleiding van de vacature kun je via het formulier contact met ons opnemen.

"Wil jij ook het verschil maken voor filmtalent in het hart van Nederland, België en Duitsland?"

Guido Franken