Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden op een rijtje.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die CineSud aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen CineSud en jou. CineSud behoudt zich het recht voor algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Mocht dit gebeuren, dan ontvang je hierover bericht. Door gebruik te maken van de diensten van CineSud stem je in met de algemene voorwaarden.

Account

CineSud biedt verschillende account-types aan. Een account-type wordt afgesloten via het platform www.CineSud.nl en hier ook betaald. Mocht digitale betaling niet mogelijk zijn, dan kan men zich richten tot de organisatie. Een account geeft je voordelen en rechten. Een account, behoudens een gratis account dat oneindig actief is tenzij wordt verwijderd, heeft altijd de duur van een jaar.

Kosten

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. U ontvangt digitaal een factuur voor uw administratie. Tip: u kunt de kosten van een account bij CineSud en voor het volgen van cursussen of ontwikkel-programma's meestal aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Opzeggen of verlengen

Voor het opzeggen/verlengen van je account ontvang je vier weken voor de einddatum een e-mail. Je kunt hierin aangeven of je je account wil verlengen of niet.

Events en activiteiten

CineSud biedt het gehele jaar door events en activiteiten in allerlei vormen aan. Van meerdaagse festivals tot enkelvoudige filmvertoningen en van masterclasses tot langlopende cursussen. Geregistreerde gebruikers met een betaald account-type profiteren van kortingen. Per activiteit worden de deelnamekosten, maximale hoeveelheid deelnemers en de locatie bepaald.

Definitief inschrijven

Aanmelden voor een activiteit geschiedt primair via de website, maar kan ook via mail. Hiermee schrijf je je definitief in voor de activiteit en verplicht je je tot betaling van de deelnamekosten. Na deze definitieve inschrijving ben je dan ook zeker van je plaats. Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling. CineSud behoudt zich het recht voor je deelname te weigeren. Wie zich definitief inschrijft, gaat er tevens mee akkoord dat er tijdens de activiteiten foto- en/of videomateriaal wordt geschoten en dat dit materiaal gebruikt kan worden voor publiciteits- en/of online magazine-doeleinden op het digitale platform van CineSud, haar social media en geprint promotiemateriaal.

Kosten

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. U ontvangt digitaal een factuur voor uw administratie. U kunt de kosten van activiteiten van CineSud in de meeste gevallen aftrekken van uw inkomstenbelasting. Betaalde gebruikers (CineSud Club-leden) krijgen kortingen op de standaardprijs. Per activiteit wordt aangegeven welke extra’s in de prijs zijn inbegrepen.

Betalingsvoorwaarden

Wie zich definitief inschrijft voor een activiteit, is verplicht de deelnamekosten binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen (in geval de betaling niet direct geschiedt via ons digitale platform). Als de activiteit binnen 15 dagen plaatsvindt, moet het deelnamegeld uiterlijk één (1) dag voor aanvang van de activiteit bij ons binnen zijn. Indien je vooraf niet betaald hebt, heb je geen toegang tot de activiteit. Je betalingsverplichting zoals omschreven onder ‘Definitief inschrijven’ vervalt hiermee echter niet: zowel CineSud als de coaches zijn immers al druk aan het werk gezet.

Duur van de overeenkomst

Na inschrijving is de overeenkomst geldig tot de activiteit waarvoor men zich heeft ingeschreven is afgelopen.

Annulering

Het kan voorkomen dat je je inschrijving wilt annuleren. Aangezien wij al allerlei werk verrichten en reeds kosten maken in de voorbereiding en je plek na een definitieve inschrijving (zie hierboven) vrijhouden, zijn hier voorwaarden aan verbonden. Onder annuleren wordt verstaan het afmelden en/of niet verschijnen op de activiteit, om welke reden dan ook. Als een deelnemer zijn inschrijving annuleert, gelden de volgende annuleringskosten:

• bij annulering tot de 42ste dag voor de (eerste) datum van de activiteit: 20% van de deelnamekosten;

• bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag: 60% van de deelnamekosten;

• Bij annulering vanaf de 28ste dag: 80% van de deelnamekosten;

• Bij annulering op de eerste cursusdag of later of een no-show: de volledige deelnamekosten.

Ook bij het tussentijds afbreken van de activiteit, betaal je het gehele bedrag. In geval van annulering bieden wij wel de mogelijkheid dat iemand anders jouw plaats inneemt. Hij of zij neemt dan jouw kosten over, eventueel aangevuld met een extra bedrag, afhankelijk van het type gebruikersaccount dat hij of zij heeft. Stuur in dat geval een mail met de naam van jou en degene die jou vervangt en vermeld welke activiteit het betreft.

Overmacht

CineSud behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling of door ziekte of afmelding van de docent. CineSud zal er echter alles aan doen de cursus doorgang te laten vinden, bijvoorbeeld door het zoeken van een vervangend docent of een andere locatie. Mocht onverhoopt een event toch geen doorgang (kunnen) vinden, dan krijg je je reeds betaalde deelnamekosten volledig terug.

Aansprakelijkheid

CineSud is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van een van onze diensten mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van CineSud. Er kunnen tevens geen rechten worden ontleend aan de informatie die via onze kanalen verkregen wordt. Hoewel wij ons inspannen om je van juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te voorzien. CineSud is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de informatie die via haar diensten verkregen wordt.

Privacy

CineSud hecht groot belang aan de privacy van jou. Wij behandelen je persoonsgegevens daarom vertrouwelijk, conform de AVG-wetgeving. De gegevens worden enkel gebruikt om je gebruikersaccount of aanmelding voor een activiteit mogelijk te maken en om in dit verband met je te communiceren. Wij zullen de gegevens nooit doorspelen naar derden.

Licentie

Als je content deelt via een van de diensten van CineSud (bijvoorbeeld op het forum, onderaan een artikel of via een enquête), dan geef je CineSud een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor (communicatieve) doeleinden voor haar diensten te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Op de content die via CineSud en haar diensten verkregen worden of inzichtelijk zijn, rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is niet toegestaan (delen van) deze verder openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Heb je vragen over content of wil je deze gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Gebruik

Wij gaan ervan uit dat bij het gebruik maken van een van onze diensten je je committeert aan de algemeen beschaafde gedragsregels en je respectvol opstelt.

Klachten

CineSud doet er alles aan om kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar te zijn voor jou en anderen. Zo streven we naar een optimale tevredenheid. Mocht je desondanks toch een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk via onze contactpagina. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na ontvangst behandeld.

Geschillen

Op deze voorwaarden en overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die CineSud aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen CineSud en jou. CineSud behoudt zich het recht voor algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Mocht dit gebeuren, dan ontvang je hierover bericht. Door gebruik te maken van de diensten van CineSud stem je in met de algemene voorwaarden.

Lidmaatschap

CineSud biedt verschillende lidmaatschappen aan. Een lidmaatschap wordt afgesloten via het platform www.CineSud.nl en hier ook betaald. Mocht digitale betaling niet mogelijk zijn, dan kan men zich richten tot de organisatie. Een lidmaatschap geeft je allerlei voordelen en rechten, deze kun je hiervinden. Een lidmaatschap heeft altijd de duur van een jaar, ook wanneer je kiest voor ‘maandelijkse betaling’. Het is mogelijk per jaar te betalen of per maand. Wanneer je besluit per maand te betalen, zijn de totale kosten iets hoger dan wanneer je in één keer betaald. Belangrijk: ook in dit geval heeft het lidmaatschap de duur van een jaar.

Kosten

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. U ontvangt digitaal een factuur voor uw administratie. U kunt de kosten van een lidmaatschap bij CineSud aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Opzeggen of verlengen

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk twee maanden voor het einde van de looptijd van het huidige lidmaatschap schriftelijk te gebeuren via [email protected] of via je account-omgeving (deze optie komt beschikbaar in september van 2017). In alle andere gevallen wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een jaar. Vanaf september 2017 ontvang je voor aflopen van het lopende lidmaatschapjaar van ons een mail met een aanbod te verlengen of om op te zeggen. Ook kun je dit aangeven in je account-omgeving. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. Bij verlenging krijg je een leuk extraatje van ons, dat je terug kunt vinden in je account-omgeving (eveneens vanaf september 2017).

Events

CineSud biedt het gehele jaar door events in allerlei vormen aan. Van festivals tot workshops en van masterclasses tot korte opleidingen. Leden profiteren van fikse kortingen. Per event worden de deelnamekosten, maximale hoeveelheid deelnemers en de locatie bepaald.

Definitief inschrijven

Aanmelden voor een event geschiedt via de website of incidenteel via mail. Hiermee schrijf je je definitief in voor het event en verplicht je je tot betaling van de deelnamekosten. Na deze definitieve inschrijving ben je dan ook zeker van je plaats. Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling. CineSud behoudt zich het recht voor je deelname te weigeren.

Wie zich definitief inschrijft, gaat er tevens mee akkoord dat er tijdens de cursusdagen foto- en/of videomateriaal wordt geschoten en dat dit materiaal gebruikt kan worden voor publiciteits- en/of online magazine-doeleinden op het digitale platform van CineSud.

Kosten

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. U ontvangt digitaal een factuur voor uw administratie. U kunt de kosten van events van CineSud aftrekken van uw inkomstenbelasting. Leden krijgen kortingen op de standaardprijs. Bij workshops en masterclasses zijn de prijzen inclusief cursusmateriaal, drank, lunch en versnaperingen, tenzij anders vermeld. Per event wordt aangegeven welke extra’s in de prijs zijn inbegrepen.

Betalingsvoorwaarden

Wie zich definitief inschrijft voor een event, is verplicht de deelnamekosten binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen (in geval de betaling niet direct geschiedt via ons digitale platform). Als het event binnen 15 dagen plaatsvindt, moet het cursusgeld uiterlijk één (1) dag voor aanvang bij ons binnen zijn. Indien je vooraf niet betaald hebt, heb je geen toegang tot de cursus. Je betalingsverplichting zoals omschreven onder ‘Definitief inschrijven’ vervalt hiermee echter niet.

Duur van de overeenkomst

Na inschrijving is de overeenkomst geldig tot het event waarvoor men zich heeft ingeschreven is afgelopen.

Annulering

Het kan voorkomen dat je je inschrijving wilt annuleren. Aangezien wij al allerlei werk verrichten en reeds kosten maken in de voorbereiding en je plek na een definitieve inschrijving (zie hierboven) vrijhouden, zijn hier wel voorwaarden aan verbonden. Onder annuleren wordt verstaan het afmelden en/of niet verschijnen op het event, om welke reden dan ook.

Een annulering moet minstens 24 uur voor aanvang van het event bij ons binnen zijn via [email protected]. Als een deelnemer zijn inschrijving annuleert, gelden de volgende annuleringskosten:

  • bedenktermijn: er geldt bij inschrijving een bedenktermijn van 5 dagen indien het event niet binnen twee weken na inschrijving start;
  • bij annulering tot de 42ste dag voor de (eerste) datum van het event: 20% van de deelnamekosten;
  • bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag: 60% van de deelnamekosten;
  • Bij annulering vanaf de 28ste dag: 80% van de deelnamekosten;
  • Bij annulering op de eerste cursusdag of later of een no-show: de volledige deelnamekosten. Ook bij het tussentijds afbreken van het event, betaal je het gehele bedrag.

In geval van annulering bieden wij wel de mogelijkheid dat iemand anders jouw plaats inneemt. Hij of zij neemt dan jouw kosten over, eventueel aangevuld met een extra bedrag, afhankelijk van het type lidmaatschap dat hij of zij heeft. Stuur in dat geval een mail met de naam van jou en degene die jou vervangt naar [email protected] en vermeld welk event het betreft.

Overmacht

CineSud behoudt zich het recht voor een event te annuleren bij onvoldoende belangstelling of door ziekte of afmelding van de docent. CineSud zal er echter alles aan doen de cursus doorgang te laten vinden, bijvoorbeeld door het zoeken van een vervangend docent of een andere locatie. Mocht onverhoopt een event toch geen doorgang (kunnen) vinden, dan krijg je je reeds betaalde deelnamekosten volledig terug.

Aansprakelijkheid

CineSud is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van een van onze diensten mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van CineSud. Er kunnen tevens geen rechten worden ontleend aan de informatie die via onze kanalen verkregen wordt. Hoewel wij ons inspannen om je van juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te voorzien. CineSud is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de informatie die via haar diensten verkregen wordt.

Privacy

CineSud hecht groot belang aan de privacy van jou. Wij behandelen je persoonsgegevens daarom vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden enkel gebruikt om je lidmaatschap of aanmelding voor een event mogelijk te maken en om in dit verband met je te communiceren. Wij zullen de gegevens nooit doorspelen naar derden.

Licentie

Als je content deelt via een van de diensten van CineSud (bijvoorbeeld op het forum, onderaan een artikel of via een enquête), dan geef je CineSud een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor (communicatieve) doeleinden voor haar diensten te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Op de content die via CineSud en haar diensten verkregen worden of inzichtelijk zijn, rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is niet toegestaan (delen van) deze verder openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Heb je vragen over content of wil je deze gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Gebruik

Wij gaan ervan uit dat bij het gebruik maken van een van onze diensten je je committeert aan de algemeen beschaafde gedragsregels en je respectvol opstelt.

Klachten

CineSud doet er alles aan om kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar te zijn voor jou en anderen. Zo streven we naar een optimale tevredenheid. Mocht je desondanks toch een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk via onze contactpagina. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na ontvangst behandeld.

Geschillen

Op deze voorwaarden en overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 5 april 2017.