Privacyverklaring

Stichting CineSud, gevestigd aan Kloosterweg 1 (R318); 6412 CN Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens (postadres):

Stg. CineSud
Kloosterweg 1 (R318)
6412 CN Heerlen

Bezoekadres:

Kloosterweg 1 (R318-319)
6421 CN Heerlen

Guido Franken is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting CineSud. Hij is te bereiken via guido[a]cinesud.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting CineSud verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Dit zijn:
– aanmelding Nieuwsbrief *
– aanmelding Gebruiker **
– aankopen Activiteiten ***

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:
– Voor- en achternaam *, **, ***
– Geslacht
– Adresgegevens **, ***
– E-mailadres * , **, ***
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam, BTW nummer **
– (professionele) Disciplines **
– Bankrekeningnummer **, ***

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[a]cinesud.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting CineSud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling ten behoeve van e-ticketverkoop
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere promotionele uitingen en uitnodigingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting CineSud neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting CineSud) tussen zit.

Stichting CineSud gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Craft en externe ticket-plugins voor verkoop van e-tickets en registratie donateurs/leden/partners/etc, en afhandelingen van (contact)formulieren;
– Mollie voor de iDeal betalingen van e-tickets;
– MailChimp voor adreslijsten (e-mailadressen) voor het versturen van de Nieuwsbrief;
– Professionele software van Microsoft en Adobe, waaronder maar niet uitsluitend MS-Word, –Excel, Photoshop en Premiere PRO.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting CineSud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

persoonsgegevens
> Bewaartermijn
> Reden
> bewijs lidmaatschap > Post en uitnodigingen > Nieuwsbrief, PR
> Registratie betalingen

Delen van persoonsgegevens met derden
> Een jaar; wordt automatisch verlengd > idem
> idem
> idem
Personalia
Adres
E-mailadres
Bankgegevens

Na opzegging worden uw gegevens binnen 6 weken verwijderd.

Stichting CineSud verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting CineSud gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting CineSud en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting CineSud wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Stichting CineSud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Contactgegevens (postadres):

Sluiterdstraat 38
6444 HB Brunssum
+31 6 46149397

Bezoekadres:

Kloosterweg 1 (R318-319)
6421 CN Heerlen

Guido Franken is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting CineSud. Hij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting CineSud verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Dit zijn:

  • aanmelding Nieuwsbrief*
  • aanmelding vriend, donateur, lid, parnter ** – aankopen activiteiten, diensten, events ***

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam **, ***
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam, BTW nummer **
  • Disciplines **
  • E-mailadres * , **, ***
  • Bankrekeningnummer **, ***

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting CineSud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling ten behoeve van E-ticketverkoop
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere promotionele uitingen en uitnodigingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting CineSud neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting CineSud) tussen zit.

Stichting CineSud gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress voor verkoop van E-tickets en registratie donateurs/leden/partners/etc, en afhandelingen van (contact)formulieren;
– Mollie voor de IDeal betalingen van E-tickets;
– MailChimp voor adreslijsten (e-mailadressen) voor het versturen van de Nieuwsbrief;
– MS-Word en –Excel voor het maken van etiketten voor het versturen van post;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting CineSud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

persoonsgegevens
> Bewaartermijn
> Reden
> bewijs lidmaatschap > Post en uitnodigingen > Nieuwsbrief, PR
> Registratie betalingen

Delen van persoonsgegevens met derden
> Een jaar; wordt automatisch verlengd > idem
> idem
> idem
Personalia
Adres
E-mailadres
Bankgegevens
Na opzegging worden uw gegevens binnen 6 weken verwijderd.

Stichting CineSud verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting CineSud gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting CineSud en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting CineSud wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege... wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting CineSud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 06-46149397 of via [email protected].

AVG Verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Stg. CineSud het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. Stg. CineSud verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Stg. CineSud heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

Stg. CineSud begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Stg. CineSud kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Stg. CineSud zijn te vinden op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 27-4-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.