Over CineSud CineSud biedt filmmakers unieke kansen in het hart van Europa en brengt makers en publiek samen.
Home

Over CineSud

CineSud biedt filmmakers unieke kansen in het hart van Europa en brengt makers en publiek samen.

CineSud is de filmhub voor talent en industry professionals in het hart van Nederland, België en Duitsland. Binnen de hub ontmoeten nieuwe filmmakers en professionals elkaar, werken ze samen en worden er activiteiten georganiseerd om hun kwaliteiten en skills te vergroten. CineSud organiseert industry events, filmlabs, festivals en meer. Ook (co-)initieert de stichting jaarlijks tussen de 5 en 10 korte films. CineSud maakt meer mogelijk: niet alleen door allerlei trainings- en netwerkmogelijkheden, maar ook door productiegelden te werven en initiëren voor filmmakers. Sinds haar oprichting in 2011 heeft CineSud een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van talentontwikkeling in Nederland en daarbuiten.

Dé filmhub in de Benelux

CineSud is de filmhub in het hart van de grensregio Nederland, België en Duitsland. Met een focus op nieuwe filmmakers en industry professionals biedt CineSud nieuwe en gevestigde filmmakers unieke kansen zichzelf en hun projecten verder door te ontwikkelen én te realiseren. Als enige regio in Nederland biedt CineSud filmmakers uit alle windstreken een afgestemd pakket aan activiteiten op gebied van netwerk, financiering en training. Vanzelfsprekend ontbreekt ook de koppeling met publiek niet: naast een eigen filmfestival organiseert CineSud in samenwerking met vele partners diverse mogelijkheden voor makers om hun projecten te tonen aan een breed (internationaal) publiek. Ook worden er jaarlijks meerdere interactieve activiteiten georganiseerd waar jong en oud zelf films kunnen maken of meer over film(maken) kunnen leren.

  • Unieke filmlabs en trainingsprogramma's
  • Meerdere financieringsmogelijkheden voor producties
  • Internationaal netwerk van professionals, fondsen en instanties
  • Volg workshops, talks en krijg persoonlijke coaching
  • Kijk en beleef film via een online academy, magazine en video-on-demand

"CineSud is een cruciale speler in deze unieke grensregio van Nederland."

Harro van Staverden

Toonaangevend

In een kort tijdsbestek heeft CineSud gezorgd voor een succesvolle en toonaangevende blauwdruk voor regionale filminitiatieven, met bewezen nationale en internationale importantie. Enkele van de behaalde successen voor filmmakers zijn de installatie van een regionaal filmfonds en regionale film commissioner, de lancering van de eerste Shorts en Feature Film Labs in Nederland en het artistieke succes van korte producties uit het CineSud Talent programma. CineSud is als enige Nederlandse organisatie onderdeel van het prestigieuze Screen Talent Europe netwerk en daarnaast lid van de Short Film Conference.

Sluit je ook aan

CineSud nodigt nieuwe filmmakers, industry professionals, filmorganisaties en andere filminitiatieven uit de hele Benelux aan zich aan te sluiten bij de filmhub. Door samen te blijven bouwen aan en te investeren in een stevige filminfrastructuur in deze grensregio, zorgen we ervoor dat er (nieuwe) unieke kansen ontstaan voor filmtalent uit alle windrichtingen en (internationale) co-producties in de snelst groeiende filmregio van Nederland. CineSud behartigt de belangen van het totale filmnetwerk in onze unieke grensregio en door ons te verenigen staan we sterk. Dat hebben de afgelopen jaren al bewezen met de grote stappen die zijn gezet.

Sluit je ook aan bij het netwerk en bouw mee aan extra mogelijkheden voor film en filmmakers.

"Limburg is de bron van al mijn verhalen. Een plek vol van dramatiek, maar met een ongekende schoonheid."

Remy van Heugten

Ontstaansgeschiedenis

Na een onderzoek van de Provincie Limburg naar de levensvatbaarheid van film in de regio werd in oktober 2011 in Theater aan het Vrijthof in Maastricht middels een feestelijke bijeenkomst het startsein gegeven voor de lancering van CineSud. De eerste bijeenkomst was een feit, een digitaal platform ging online en de eerste workshops werden gepland.

CineSud werd opgericht door Elbe Stevens, Patrick Oliemeulen en Billy van den Ende. Vanaf januari 2012 ligt de dagelijkse leiding van de stichting in handen van Guido Franken. Het oorspronkelijke bestuur trad af in april 2012. Wil je weten hoe CineSud momenteel georganiseerd is en wat onze missie is? Lees dan snel verder.

De organisatie

Sinds 1 januari 2016 onderschrijft CineSud de Governance Code Cultuur. Sinds januari 2020 tevens de Culturele Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. Als besturingsmodel van de stichting is gekozen voor het ‘Raad van Toezicht-model’. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Statutair zijn de leden van de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen ze eenmaal worden herbenoemd. De stichting wordt geleid door een directeur/bestuurder en gerund door een dagelijkse organisatie. De stichting werkt daarnaast samen met vele partners en freelancers.

Toon Hezemans
Voorzitter Raad van Toezicht
Lees meer
Geertje Caris
Lid Raad van Toezicht
Lees meer
Sjoerd van Heugten
Lid Raad van Toezicht
Lees meer
Selin Șen
Lid Raad van Toezicht
Lees meer
Pieter Kuijpers
Lid Raad van Toezicht
Lees meer
Mark Pütz
Lid Raad van Toezicht
Lees meer
Guido Franken
Directeur/bestuurder
Lees meer
Anna Demianenko
Talent & Programma manager
Lees meer

"Als dé filmhub voor emerging filmmakers en industry professionals in de Benelux, biedt CineSud makers unieke kansen om hun werk en skills in een internationale context verder te ontwikkelen, te produceren én te tonen. Samen met onze vele partners (uit binnen- en buitenland) kunnen we effectief, daadkrachtig en snel werken aan meer mogelijkheden voor filmmakers en bouwen aan een sterke filmcultuur."

Guido Franken

De missie

CineSud wil het filmklimaat in de provincie Limburg, en daarmee ook in Nederland en de grensregio Nederland - België - Duitsland, versterken. Dit zorgt voor een levendige (film)cultuur waar zowel makers als publiek van profiteren. Er worden de laatste jaren al meer en meer producties in de regio gedraaid, waarmee de provincie bewijst een aanvullende infrastructuur te kunnen bieden aan die van de Randstad. Door samen te werken met de Randstad - en ook andere regio's om ons heen - zorgen we voor een sterke (inter)nationale propositie, die de regio zowel creatief, cultureel als maatschappelijk aantrekkelijk maakt.

CineSud tracht haar missie te bereiken door een uniek afgestemde mix aan activiteiten in de volgende kerngebieden.

Funding & Labs

Funding & Labs

Onder de noemer Funding & Labs biedt CineSud makers van korte en lange producties training en financieringsmogelijkheden. Met trots presenteert CineSud FilmLab Zuid, het eerste FilmLab in Nederland. Het FilmLab Zuid bestaat uit een Shorts Lab en Feature Lab. Binnen het Shorts Lab worden jaarlijks tussen de twee en vijf projecten uitgekozen die een trainingsprogramma van acht maanden en een financiële bijdrage in het productiebudget krijgen aangeboden. Binnen het Feature Lab wordt jaarlijks een select groepje scenarioschrijvers, regisseurs en/of producenten die werken aan een eerste of tweede feature film een intensief trainingsprogramma van een jaar aangeboden.

Daarnaast biedt CineSud mentorschappen aan voor korte fictie en non-fictie projecten. Nieuwe makers kunnen zich jaarlijks inschrijven voor onze Writers Rooms voor fictie en documentaire. Na afloop van de Writers Rooms wordt samen met makers die verder willen met de ontwikkeling of productie van hun plan gekeken naar de mogelijkheid van een op maat gemaakt vervolgtraject in de vorm van mentorschappen. Twee keer per jaar is er tevens een Pitch contest waar een selectie makers hun project kan pitchen tegenover een professionele jury en €2000 kan winnen.

Last but not least biedt CineSud jaarlijks een groep nieuwe filmmakers de kans mee te gaan voor een trainings- en netwerkreis naar het filmfestival van Cannes (CineSud Talent to Cannes). De reis bestaat onder andere uit netwerkmomenten, -diners, workshops, een market screening van de films van de deelnemers en persoonlijke coaching.

Industry events & Network

Industry events & Network

Als de filmhub van de Benelux hecht CineSud veel waarde aan het bieden van een netwerk aan (nieuwe) filmmakers. Dit doen we niet alleen digitaal via onze industry guide (met zowel een industry database als locatie database), maar ook middels diverse industry events. In samenwerking met partners organiseren we gedurende het jaar meerdere momenten waarop makers de kans krijgen te netwerken (in een (inter)nationale context), bijvoorbeeld tijdens de filmfestivals in Limburg, maar ook tijdens onze eigen Crossborder Film Conference of ons eigen filmfestival.

Nieuws & Inspiratie

Nieuws & Inspiratie

Middels onze peiler Nieuws & Inspiratie bedienen we zowel het publiek als de maker. Via ons online magazine verstrekken we nieuws en achtergrondartikelen en -interviews. Dit doen we zowel in tekst als in beeld. Het magazine heeft naast een informerende ook een educatieve functie en biedt het publiek context over filmmakers, films en het vak van filmmaken. Naast een online magazine biedt CineSud daarnaast een digitaal leerplatform aan voor nieuwe filmmakers: Cinecademy. Via dit platform kunnen nieuwe makers specifieke vakdisciplines leren door de ervaring en kennis van bewezen industry professionals zoals Pieter Kuijpers, Anne Barnhoorn en Remy van Heugten. Tot slot zijn we trots initiator van het video-on-demand platform én social network for emerging filmmakers CineShorts. Zowel makers als publiek kunnen hier de beste regionale, nationale en internationale korte films bekijken en meer te weten komen over de maker(s) en het maakproces.

CineSud als gezonde culturele instelling

CineSud heeft sinds haar oprichting een vlekkeloze staat van dienst en scoort elke cultuurperiode hoog op gebied van inhoud, goed werkgeverschap, het naleven van de Governance Code Cultuur en haar zakelijke positie. CineSud is door de belastingdienst tevens aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Ook onderschrijven we de Governance Code Cultuur. Lees hieronder meer.

Governance Code Cultuur

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur!


Wij onderschrijven
de Governance Code Cultuur.

Met ingang van 2016 onderschrijft CineSud de Governance Code Cultuur. Als besturingsmodel is gekozen voor het ‘Raad van Toezicht-model’. Het bestuur wordt gevormd door een directeur/bestuurder.

Fair Practice Code

Wij onderschrijven de Fair Practice Code!

Wij onderschrijven
de Fair Practice Code.

Met ingang van 2020 onderschrijft CineSud de Fair Practice Code.

Code Culturele Diversiteit

Wij onderschrijven de Code Culturele Diversiteit!

Wij onderschrijven
de Code Culturele Diversiteit.

Met ingang van 2020 onderschrijft CineSud de Code Culturele Diversiteit.

ANBI

CineSud is aangemerkt als ANBI


CineSud is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt voordelen voor donateurs.

Statutaire naam: Stichting CineSud
Bezoekadres: Kloosterweg 1 (Carbon 6), Heerlen
RSIN: 8504.43.374
KvK: 52434699
Website: www.CineSud.nl
Mail: [email protected]

Doelstelling: Stichting CineSud heeft ten doel het bevorderen van de media-industrie in Limburg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. CineSud tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verbeteren van de onderlinge samenwerking in de media-industrie alsmede de samenwerking met overige regio’s.

Beloningsbeleid: Directie en overig personeel: Stichting CineSud heeft geen directie / personeel in dienst. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht-leden ontvangen elk een vacatievergoeding van €85 per vergadering.

Downloads: Beleid | Recente jaarrekening | Recent activiteiten-verslag

Preamble CineSud

Preamble CineSud

CineSud connects new filmmakers and industry professionals; shares knowledge and experience between filmmakers; raises a voice for institutions working in talent development. As a regional and national institution, CineSud takes a special responsibility in the realisation of a modern, diverse, democratic, transparent, pluralistic and open society.

We will conduct our actvities in the spirit of mutual respect and constructive cooperation. Access to all activities and projects of CineSud should be barrier-free and regardless of gender, origin, social background, sexual identity, religion or bodily features, taking the protection of minorities into account. Any actvities, or projects funded by CineSud, may not breach these goals and rules.

Production- and work-processes in the name of CineSud should be realised ecologically and economically sustainable.

De AVG en onze voorwaarden

CineSud voldoet aan de AVG-wetgeving en heeft privacy en heldere communicatie en voorwaarden hoog in het vaandel staan. Je vindt hieronder meer informatie. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Stichting CineSud, gevestigd aan Sluiterdstraat 38; 6444 HB Brunssum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens (postadres):

Stg. CineSud
Sluiterdstraat 38
6444 HB Brunssum

Bezoekadres:

Kloosterweg 1 (R318-319)
6421 CN Heerlen

Guido Franken is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting CineSud. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting CineSud verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Dit zijn:
– aanmelding Nieuwsbrief *
– aanmelding Gebruiker **
– aankopen activiteiten ***

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam *, **, ***
– Geslacht
– Adresgegevens **, ***
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam, BTW nummer **
– (professie) Disciplines **
– E-mailadres * , **, ***
– Bankrekeningnummer **, ***

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting CineSud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling ten behoeve van E-ticketverkoop
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere promotionele uitingen en uitnodigingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting CineSud neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting CineSud) tussen zit.

Stichting CineSud gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress voor verkoop van E-tickets en registratie donateurs/leden/partners/etc, en afhandelingen van (contact)formulieren;
– Mollie voor de IDeal betalingen van E-tickets;
– MailChimp voor adreslijsten (e-mailadressen) voor het versturen van de Nieuwsbrief;
– MS-Word en –Excel voor het maken van etiketten voor het versturen van post;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting CineSud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

persoonsgegevens
> Bewaartermijn
> Reden
> bewijs lidmaatschap > Post en uitnodigingen > Nieuwsbrief, PR
> Registratie betalingen

Delen van persoonsgegevens met derden
> Een jaar; wordt automatisch verlengd > idem
> idem
> idem
Personalia
Adres
E-mailadres
Bankgegevens

Na opzegging worden uw gegevens binnen 6 weken verwijderd.

Stichting CineSud verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting CineSud gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting CineSud en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting CineSud wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Stichting CineSud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

AVG verklaring

AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Stg. CineSud het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. Stg. CineSud verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Stg. CineSud heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

Stg. CineSud begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Stg. CineSud kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Stg. CineSud zijn te vinden op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 27-4-2018, door Stichting AVG voor Verenigingen gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die CineSud aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen CineSud en jou. CineSud behoudt zich het recht voor algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Mocht dit gebeuren, dan ontvang je hierover bericht. Door gebruik te maken van de diensten van CineSud stem je in met de algemene voorwaarden.

Account

CineSud biedt verschillende account-types aan. Een account-type wordt afgesloten via het platform www.CineSud.nl en hier ook betaald. Mocht digitale betaling niet mogelijk zijn, dan kan men zich richten tot de organisatie. Een account geeft je voordelen en rechten. Een account heeft altijd de duur van een jaar.

Kosten

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. U ontvangt digitaal een factuur voor uw administratie. U kunt de kosten van een accacount bij CineSud aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Opzeggen of verlengen

Opzegging van het account dient uiterlijk twee maanden voor het einde van de looptijd van het huidige account schriftelijk te gebeuren via [email protected] of via je account-omgeving. In alle andere gevallen wordt het account verlengd voor een nieuwe periode van een jaar.

Events en activiteiten

CineSud biedt het gehele jaar door activiteiten in allerlei vormen aan. Van festivals tot workshops en van masterclasses tot opleidingen. Geregistreerde gebruikers met een betaald account-type profiteren van kortingen. Per activiteit worden de deelnamekosten, maximale hoeveelheid deelnemers en de locatie bepaald.

Definitief inschrijven

Aanmelden voor een activiteit geschiedt primair via de website, maar kan ook via mail. Hiermee schrijf je je definitief in voor de activiteit en verplicht je je tot betaling van de deelnamekosten. Na deze definitieve inschrijving ben je dan ook zeker van je plaats. Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling. CineSud behoudt zich het recht voor je deelname te weigeren. Wie zich definitief inschrijft, gaat er tevens mee akkoord dat er tijdens de cursusdagen foto- en/of videomateriaal wordt geschoten en dat dit materiaal gebruikt kan worden voor publiciteits- en/of online magazine-doeleinden op het digitale platform van CineSud.

Kosten

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. U ontvangt digitaal een factuur voor uw administratie. U kunt de kosten van activiteiten van CineSud in de meeste gevallen aftrekken van uw inkomstenbelasting. Betaalde gebruikers krijgen kortingen op de standaardprijs. Als vermelde prijzen inclusief cursusmateriaal, drank, lunch en versnaperingen zijn, wordt dit vermeld. Per activiteit wordt aangegeven welke extra’s in de prijs zijn inbegrepen.

Betalingsvoorwaarden

Wie zich definitief inschrijft voor een activiteit, is verplicht de deelnamekosten binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen (in geval de betaling niet direct geschiedt via ons digitale platform). Als de activiteit binnen 15 dagen plaatsvindt, moet het cursusgeld uiterlijk één (1) dag voor aanvang bij ons binnen zijn. Indien je vooraf niet betaald hebt, heb je geen toegang tot de cursus. Je betalingsverplichting zoals omschreven onder ‘Definitief inschrijven’ vervalt hiermee echter niet: zowel CineSud als de coaches zijn immers al druk aan het werk gezet.

Duur van de overeenkomst

Na inschrijving is de overeenkomst geldig tot de activiteit waarvoor men zich heeft ingeschreven is afgelopen.

Annulering

Het kan voorkomen dat je je inschrijving wilt annuleren. Aangezien wij al allerlei werk verrichten en reeds kosten maken in de voorbereiding en je plek na een definitieve inschrijving (zie hierboven) vrijhouden, zijn hier wel voorwaarden aan verbonden. Onder annuleren wordt verstaan het afmelden en/of niet verschijnen op de activiteit, om welke reden dan ook. Een annulering moet minstens 24 uur voor aanvang van het activiteit bij ons binnen zijn via [email protected] Als een deelnemer zijn inschrijving annuleert, gelden de volgende annuleringskosten:

• bedenktermijn: er geldt bij inschrijving een bedenktermijn van 5 dagen indien de activiteit niet binnen twee weken na inschrijving start;

• bij annulering tot de 42ste dag voor de (eerste) datum van de activiteit: 20% van de deelnamekosten;

• bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag: 60% van de deelnamekosten; • Bij annulering vanaf de 28ste dag: 80% van de deelnamekosten;

• Bij annulering op de eerste cursusdag of later of een no-show: de volledige deelnamekosten.

Ook bij het tussentijds afbreken van de activiteit, betaal je het gehele bedrag. In geval van annulering bieden wij wel de mogelijkheid dat iemand anders jouw plaats inneemt. Hij of zij neemt dan jouw kosten over, eventueel aangevuld met een extra bedrag, afhankelijk van het type gebruikersaccount dat hij of zij heeft. Stuur in dat geval een mail met de naam van jou en degene die jou vervangt naar [email protected] en vermeld welke activiteit het betreft.

Overmacht

CineSud behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling of door ziekte of afmelding van de docent. CineSud zal er echter alles aan doen de cursus doorgang te laten vinden, bijvoorbeeld door het zoeken van een vervangend docent of een andere locatie. Mocht onverhoopt een event toch geen doorgang (kunnen) vinden, dan krijg je je reeds betaalde deelnamekosten volledig terug.

Aansprakelijkheid

CineSud is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van een van onze diensten mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van CineSud. Er kunnen tevens geen rechten worden ontleend aan de informatie die via onze kanalen verkregen wordt. Hoewel wij ons inspannen om je van juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te voorzien. CineSud is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de informatie die via haar diensten verkregen wordt.

Privacy

CineSud hecht groot belang aan de privacy van jou. Wij behandelen je persoonsgegevens daarom vertrouwelijk, conform de AVG-wetgeving. De gegevens worden enkel gebruikt om je gebruikersaccount of aanmelding voor een activiteit mogelijk te maken en om in dit verband met je te communiceren. Wij zullen de gegevens nooit doorspelen naar derden.

Licentie

Als je content deelt via een van de diensten van CineSud (bijvoorbeeld op het forum, onderaan een artikel of via een enquête), dan geef je CineSud een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor (communicatieve) doeleinden voor haar diensten te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Op de content die via CineSud en haar diensten verkregen worden of inzichtelijk zijn, rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is niet toegestaan (delen van) deze verder openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Heb je vragen over content of wil je deze gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Gebruik

Wij gaan ervan uit dat bij het gebruik maken van een van onze diensten je je committeert aan de algemeen beschaafde gedragsregels en je respectvol opstelt.

Klachten

CineSud doet er alles aan om kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar te zijn voor jou en anderen. Zo streven we naar een optimale tevredenheid. Mocht je desondanks toch een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk via onze contactpagina. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na ontvangst behandeld.

Geschillen

Op deze voorwaarden en overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Neem contact met ons op.

Heb je verder nog vragen over CineSud? Kijk dan eens op de pagina 'Veelgestelde vragen' of stuur ons een bericht via onderstaand contactformulier.

Contact ons!

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Ben je geïnteresseerd in onze activiteiten of wil je je aansluiten bij CineSud? Neem via dit formulier contact met ons op. Benieuwd wie bij CineSud werken of een specifieke medewerker bereiken? Klik hier.