AVG Verklaring

AVG Verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Stg. CineSud het AVG-programma geheel heeft doorlopen. Stg. CineSud verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.

Stg. CineSud begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Stg. CineSud kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 27-4-2018, door Stichting AVG voor Verenigingen gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.