Toon Hezemans zwaait af als voorzitter Raad van Toezicht CineSud

Na ruim vijf jaar met veel ontwikkelingen draagt hij het stokje over.

Op 1 januari 2023 is Toon Hezemans officieel afgetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van CineSud. Sinds zijn start in 2016 - toen nog als voorzitter van het bestuur - heeft hij CineSud grote stappen zien zetten en de filmsector in de provincie flink zien groeien.

"CineSud is misschien nog te bescheiden in het uitdragen van haar succes."

Toon, Hoe heb je de afgelopen jaren ervaren?

"Als relatieve nieuwkomer in de filmwereld trad ik in 2016 toe tot het bestuur van Stichting CineSud in de rol van voorzitter. Daarvóór was ik vijf jaar directeur van kunstencentrum Signe (kuS) en verantwoordelijk voor de transformatie van galerie naar centrum voor hedendaagse kunst en de nieuwe positionering. Ik dacht aanvankelijk dat de beeldende kunst en filmwereld niet zo veel van elkaar zouden verschillen. Maar sinds ik in 2011 een nieuwe uitdaging had gevonden in het Dutch Mountain Film Festival leerde ik dat de hazen toch anders liepen. Door CineSud kreeg ik meer inzicht in de bijzondere en complexe positie van de filmindustrie."

Wat was je indruk van CineSud bij de start van je functie?

"Bij mijn aantreden merkte ik dat CineSud toe was aan een nieuwe fase. Guido (Franken, directeur/bestuurder van CineSud, red.) had grootse plannen en wilde de talenthub op een hoger plan tillen. De ambities waren groot en de pioniersgeest herkende ik van kunstencentrum Signe. Tegelijkertijd hielden niet alle ontwikkelingen gelijke tred - we liepen vaak op de troepen vooruit - en was het zaak dat het beleid werd uitgelegd aan de achterban. De verwachtingen van het veld op een bepaald moment, strookten niet altijd met de plannen van Guido, die zijn handen vol had aan het opbouwen van zijn organisatie, het binnenhalen van financiële middelen en het vormgeven van iets dat in Nederland - en de Benelux - niet bestond. Het was een spannende tijd vol dadendrang."

Is dit beeld in de loop der jaren veranderd?

"Het bestuur werd een belangrijke sparringpartner voor Guido en we brachten de logischerwijs noodzakelijke structuur aan. De grote stabiele factor in het bestuur in de eerste fase was de penningmeester (Ton Franken, red.), die zeer consciëntieus de financiën bestierde en meteen ook het secretariaat op zich nam. Zonder Ton was er nooit zo’n stevig fundament gelegd. Met de jaren groeide het vertrouwen in de koers die CineSud was ingeslagen. CineSud werd voortaan geleid door een directeur. De taakverdeling met het bestuur werd zo ook helderder en we maakten de transitie naar een Raad van Toezicht."

Hoeveel groei heeft CineSud in jouw ogen doorgemaakt tijdens je (bestuurs)periode?

"De laatste jaren leek alles in een stroomversnelling te komen. Ondanks de jaren van pandemie groeide CineSud met hazensprongen en vestigde zich op een prominente plaats in het landelijk - alsmede internationale - netwerk van de filmindustrie. De begroting groeide navenant en het werd tijd om ook organisatorisch een tandje bij te zetten. Tijdens mijn periode werd het bestuursmodel met een stichtingsbestuur verruild voor een Raad van Toezicht met een directeur/ bestuurder voor de uitvoering. Met het groeien van de budgetten werd het mogelijk het aantal medewerkers uit te breiden en in dienst te nemen. Een aantal initiatieven waarvoor Guido lang heeft gelobbyd kregen hun beslag, zoals het Feature Lab en Screen Talent NL. Die successen zouden wat breder mogen worden uitgedragen, want daarin is CineSud misschien nog veel te bescheiden."

Wat zou je behouden binnen CineSud om de kwaliteit van de organisatie op peil te houden?

"CineSud is net als zoveel culturele organisaties afhankelijk van de bevlogen inzet van haar initiatiefnemer. De toekomst is natuurlijk afhankelijk van een gewaarborgde financiële ondersteuning, maar vooral ook van het niet aflatende enthousiasme en bezielende leiding van haar directeur/bestuurder. Maar op een gegeven moment moet dit zo vormgegeven worden, dat die geest en kwaliteit overgedragen kunnen worden en niet te veel afhankelijk zijn van één persoon. Over de opvolging en invulling daarvan zal moeten worden nagedacht en dus over wat CineSud zal moeten zijn over vijf, tien jaar. Een belangrijke stap is al gezet door het toewerken naar een vast kernteam in dienstverband het afgelopen jaar."

Wat zou je veranderen binnen CineSud om het verder te verbeteren?

"Ik ben per 1 januari weg als voorzitter van de Raad van Toezicht. Ik zal CineSud blijven volgen en als directeur van het Dutch Mountain Film Festival zullen onze paden zeker blijven kruisen. Het is nu aan anderen om na te denken over de toekomst CineSud, en die is in goede handen."

Heb je verder nog advies of opmerkingen die je wil delen met ons? 

"CineSud is een waardevolle talenthub met een een goede naam en enorme potentie. Wat Guido met zijn team heeft neergezet is iets om erg trots op te zijn. Dat verhaal mag zeker beter worden verteld. Ik heb een aantal jaren van dichtbij getuige mogen zijn van het volwassen worden van CineSud. Dat was inspirerend. CineSud, dankjewel!"

Opvolging

Toon Hezemans wordt vanaf 1 januari 2023 opgevolgd door Selin Șen, die al als lid van de Raad van Toezicht actief was binnen CineSud. Binnenkort stellen we Selin nader aan je voor middels een interview. Naast het aftreden van Toon, liep ook de zittingstermijn van Geertje Caris af en maakte Mark Pütz bekend te gaan stoppen als lid van de Raad van Toezicht. Opvolgers worden momenteel geworven via een onlangs uitgezette vacature. Je leest hier meer over de organisatie en Raad van Toezicht van CineSud.

"Niet alleen namens mezelf, maar ook namens de Raad van Toezicht, onze organisatie en vrijwilligers en iedereen die de afgelopen jaren met Toon gewerkt heeft wil ik Toon van harte danken voor zijn betrokkenheid, inzet en enthousiasme. Met zijn verfrissende en ervaren blik heeft hij CineSud precies de juiste zetjes in de juiste richting gegeven en was hij een ideale sparringpartner om de uitdagingen en ambities in onze provincie - en daarbuiten - verder vorm te geven. Dit afscheid is zoals je vaak in films ziet: een weerzien, dat in de vorm van vele (minstens zo goede) sequels de komende jaren zeker zijn beslag gaat krijgen. Toon, nogmaals ontzettend veel dank!" Guido Franken (directeur/bestuurder)