DocLab

Ontwikkel- en productietraject voor korte documentaires van nieuwe makers.

CineSud is de enige filmhub in de Benelux die een totaalpakket aanbiedt aan makers, van nieuw naar gevestigd talent en van korte naar lange producties. Binnen DocLab krijgen makers zowel coaching als productiebudget voor een korte non-fictie productie.

DocLab

Het DocLab is een ontwikkel- en maaktraject voor nieuwe filmmakers uit Nederland, België en Duitsland. Met nieuwe filmmakers bedoelen we makers die niet meer dan drie (professionele) producties op hun naam hebben staan. Het DocLab staat open voor non-fictie projecten. Geselecteerde makers en projecten krijgen een persoonlijk en op het plan afgestemd coachingstraject op gebied van onder meer productie & financiering, script, regie, post-productie en distributie. Tevens krijgen ze een bijdrage in het productiebudget van de film.

Enkele succesvolle eerdere producties die binnen het CineSud DocLab werden gemaakt zijn De Nieuwe Limburger (Kim de Bis), Mama & Ik (Kendra Jacobs) en Gelukszoeker(tje)s (Jamil Makhoul).

Hoe ziet dit er concreet uit?

Projecten die geselecteerd worden voor het CineSud DocLab doorlopen in het voorjaar een coachingstraject dat wordt afgestemd op de behoeften van de maker(s). Na de draaiperiode is er nog een coachingstraject op gebied van post-productie en distributie. De producties dienen op 1 oktober van hetzelfde kalenderjaar te zijn afgerond. Ze gaan vervolgens in voorpremière tijdens een speciaal evenement in Limburg. Geselecteerde makers committeren zich aan de planning en voorwaarden. Het gehele traject duurt zo 9 maanden.

CineSud draagt (gemiddeld) €7.000 bij aan het productiebudget van de films. Het is makers toegestaan co-financiering te zoeken, maar geselecteerde projecten dienen hoe dan ook gerealiseerd te worden binnen het tijdspad van het Lab en de middelen die door CineSud beschikbaar worden gesteld. Het DocLab is zodoende nadrukkelijk geen financieringsinstrument, maar een ontwikkel- en productietraject waarbij de beschikbaar gestelde productiemiddelen een extra steun in de rug zijn.

Voorwaarden en indienen

Aan deelname aan het DocLab zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo is het belangrijk dat de film een aantoonbare relatie heeft met de provincie Limburg, dat er draaidagen zijn in de provincie en dat er wordt samengewerkt met Limburgs talent. De call staat open voor makers uit alle windstreken. Een regisseur mag per jaar één plan insturen. Als regisseur dien je idealiter in met een betrokken (uitvoerend) producent of heb je al een goed beeld van hoe je de productie gaat aanpakken. 

Makers kunnen jaarlijks indienen tussen oktober en 1 december, 23.59 uur. De selectie wordt bekend gemaakt in de derde week van december. Het traject start vervolgens in januari. De films dienen uiterlijk 1 oktober te zijn afgerond, waarna een speciale voorpremière wordt georganiseerd op locatie in Limburg.

Aanmelden voor de aankomende editie?

Hou onze Programma-pagina in de gaten voor de deadline.

Breng me naar Prorgramma.

CineSud DocLab Projecten

Een selectie van CineSud DocLab projecten van de afgelopen jaren.

Neem contact met ons op.

Heb je vragen over het DocLab? Stuur ons dan een bericht via onderstaand contactformulier.

Contact us!