STEP-UP Academy

Academy voor beginnende makers die een opstapje kunnen gebruiken.

CineSud is de enige filmhub in de Benelux die een totaalpakket aanbiedt aan makers, van nieuw naar gevestigd talent en van korte naar lange producties. De afgelopen jaren is ons ShortsLab zo gegroeid, dat makers behoefte hadden aan een tussenstap om alvast ervaring op tedoen. Deze bieden we vanaf 2024 met de STEP-UP Academy.

STEP-UP Academy

Om een tussenstap aan te bieden tussen films gemaakt i.h.k.v. een opleiding of bijv. trajecten zoals het 48 Hour Film Project en het Shorts- of DocLab van CineSud, introduceert CineSud vanaf 2024 - op verzoek van het regionale filmveld - de STEP-UP Academy. Studenten van regionale opleidingen en (autodidacte) nieuwe makers die in Limburg woon- of werkzaam zijn, krijgen zo de kans om op vaste momenten door het jaar een van hun eerste (onafhankelijke) filmprojecten te pitchen aan CineSud. Er zijn projectbijdragen beschikbaar tussen de €1.000 en €5.000, evenals ondersteuningsuren en coaching vanuit CineSud, CineSud-alumni en onze (post-)productiemedewerker. 

In 2023 is een pilot gestart voor de STEP-UP Academy en zijn projecten ondersteund van studenten van de Toneelacademie Maastricht en iArts Maastricht.

Hoe ziet dit er concreet uit?

Makers die geselecteerd worden voor de STEP-UP Academy ontvangen een coachingstraject dat wordt afgestemd op hun behoeften in relatie tot het project waaraan ze werken. Tevens krijgen ze een bijdrage in het productiebudget. Makers werken altijd aan een concrete productie die ook gemaakt gaat worden. 

Voorwaarden en indienen

Aan deelname aan de STEP-UP Academy zijn enkele voorwaarden verbonden. De maker moet beginnend zijn (aan het begin van zijn carrière) en moet een aantoonbare relatie hebben met Limburg in woon-, werk- of studie-plaats. Makers kunnen studeren aan een van de opleidingen in de regio, maar ook autodidact zijn. CineSud organiseert diverse pitch-momenten per jaar voor de STEP-Up Academy. Tevens scout het zelf talent en werkt het samen met de regionale opleidingen voor de werving van talenten. 

Neem contact met ons op.

Heb je vragen over de STEP-UP Academy? Stuur ons dan een bericht via onderstaand contactformulier.

Contact us!